Obiekt

Tytuł: Family level of transferring Catholic traditions by Poles and Belarusians in Siberia ; Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Family level of transferring Catholic traditions by Poles and Belarusians in Siberia  
Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii

Autor:

Gončarova, Tatjana A.

Temat i słowa kluczowe:

family   religion   Catholic traditions   Poles   Belarusians   Tomsk region  
rodzina   religia   tradycje katolickie   Polacy   Białorusini   okręg tomski

Opis:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  
Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstrakt:

An important component of the upbringing of a child in a family is to join in religious values. Religious upbringing not only shapes children’s moral qualities but also provides a link between generations and contributes to the preservation of ethnic identity. Moreover, following the religious traditions in the family helps to simultaneously enter into relationships with other members of their religious community. Particular emphasis is placed on the role of family in a situation of an official prohibition of religious life, which was imposed in the USSR for a long time. At precisely that time religious upbringing became the basic means of enculturation into religious life. The subject of this investigation is the Catholic population of the Tomsk region, represented by Poles and Belarusians. These people have been living in Siberia for centuries and thanks to the confessional factor they were able to preserve their ethnic and cultural identity. In the spotlight of the study will be the following issues: keeping the religious calendar, taking part in ceremonial activities, reading religious literature, visiting temples, etc. Revealing the forms and mechanisms of supporting the Catholic tradition inthe family requires exploration of private and oral sources. Information received by the author of this paper from Polish and Belarusian populations in the Tomsk region is the basic source material of this study.  
Ważnym komponentem wychowania dziecka w rodzinie jest włączenie go w wartości religijne. Wychowanie religijne nie tylko kształtuje moralność dziecka, ale również łączy pokolenia i pomaga zachować tożsamość etniczną. Co więcej, przestrzeganie tradycji religijnych w rodzinie pomaga jednocześnie tworzyć relacje z innymi członkami wspólnoty religijnej. Szczególny nacisk kładzie się na rolę rodziny w sytuacji, gdy praktyki religijne są oficjalnie zabronione, jak było przez lata w ZSRR. To właśnie wtedy religijne wychowanie stało się podstawowym narzędziem socjalizacji w życiu religijnym. Obiektem badania jest katolicka ludność okręgu Tomskiego, reprezentowana przez Polaków i Białorusinów. Ludzie ci zamieszkują Syberię od wieków i dzięki czynnikowi wyznaniowemu udało im się zachować kulturową i etniczną tożsamość. Głównym punktem badań będą następujące zagadnienia: życie zgodnie z kalendarzem liturgicznym, udział w świętach religijnych, czytanie literatury religijnej, odwiedzanie świątyń itd. Ujawnianie form i mechanizmów wspierających tradycję katolicką w rodzinie wymaga badań nad źródłami prywatnymi i ustnymi. Podstawowymi źródłami w tych badaniach są informacje, które autor artykułu otrzymał od Polaków i Białorusinów w okręgu tomskim.

Miejsce wydania:

Wrocław   Jelenia Góra

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69925

DOI:

10.23734/wwr20141.185.191

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 185-191

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Zakres przestrzenny:

Siberia  
Syberia

Właściciel praw:

Copyright by Tatjana A. Gončarova

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 sty 2021

Data dodania obiektu:

3 gru 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

108

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

136

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71564

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji