Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola dziadków w rodzinie i wychowaniu dzieci wśród Rosjan mieszkających w Estonii

Creator:

Järva, Inna

Subject and Keywords:

deproletatyzacja ; dziadkowie ; rodzina ; wychowanie ; mniejszość rosyjska ; Estonia

Description:

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

W krajach postsowieckich koniec XX wieku był czasem krytycznych zmian, kiedy to struktury instytucji społecznych i normy ludzi żyjących w czasach przemian zmieniłysię radykalnie w bardzo krótkim okresie. Proces zmian w Estonii miał jeszcze większy wpływ na społeczność rosyjską. Ich mobilność społeczna zwiększyła się znacznie w ciągu jednego pokolenia w porównaniu do ludności estońskiej, ponieważ jeszcze przed odzyskaniem przez Estonię niepodległości pracownicy przemysłowi stanowili połowę dorosłej ludności (Tammaru 1999). Trzydzieści lat wcześniej Herbert Marcuse (1966) zauważył, że w zachodnich kulturach deproletaryzacja stała się nowym zjawiskiem polegającym na zastępowaniu klasy pracowników przemysłowych przez pracowników sektora usługowego. W rezultacie życie większości ludzi stało się bardziej niestabilne i mobilne. Rosjanie mieszkający w Estonii nauczyli się poszerzać swoje kulturowe horyzonty, podejmować ryzyko z własnej inicjatywy i przekazywać swoim dzieciom i wnukom te nowe poglądy.

Place of publishing:

Wrocław ; Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Walasek, Stefania. Red. ; Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20141.175.184

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 175-184

Is referenced by:

click here to follow the link

Spatial coverage:

Estonia

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Inna Järva

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.