Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia, tożsamości kulturowej i tolerancji u młodej osoby

Creator:

Kovalchuk, Larysa

Subject and Keywords:

kultura ; kultura myślenia ; tożsamość kulturowa ; tolerancja ; rodzina ; szkoła

Description:

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

W warunkach intensywnych procesów globalizacji we współczesnym świecie, problem kształtowania kultury myślenia młodego człowieka, jego tożsamości kulturowej i tolerancji staje się szczególnie aktualny. W artykule wyjaśniono istotę kultury, która jest jedną z podstawowych kategorii współczesnego dyskursu humanistycznego. Analizie poddano stanowisko poszczególnych badaczy do tematyki „kultury myślenia”, „tożsamości kulturowej osoby” i „tolerancji” w pedagogice, psychologii oraz socjologii.

Place of publishing:

Wrocław ; Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Walasek, Stefania. Red. ; Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20141.093.108

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 93-108

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Larysa Kovalchuk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.