Obiekt

Tytuł: Family ties and intergenerational relationships in European families in the twentieth century ; Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach europejskich w XX wieku

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Family ties and intergenerational relationships in European families in the twentieth century  
Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach europejskich w XX wieku

Autor:

Marećkova, Marie

Temat i słowa kluczowe:

kinship ties   rural society   elderly people   professional mobility   nuclear family   welfare state   cisis   center of security  
pokrewieństwo rodzinne   społeczeństwo wiejskie   ludzie starsi   mobilność zawodowa   rodzina nuklearna   państwo opiekuńcze   kryzys   centrum bezpieczeństwa

Opis:

The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century  
Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstrakt:

Intergenerational family relationships still performed an important social function in rural society in Europe at the beginning of the twentieth century. The situation within the Czech family illustrates the current problems in family ties and intergenerational relationships that have surfaced since the nineteen nineties. Negative developmental trends are being seen, particularly in comparison with family circumstances in other European countries, most significantly the continuing ageing of the population and the wide-ranging activities of seniors. Looser relationships with their families and a decline in their engagement in caring for their grandchildren mean that Czech grandparents tend to rank alongside more socially developed countries in this respect. Under Czech conditions, however, this can lead to great strain on the active roles played by seniors. The growing number of adult offspring, particularly men, living with their parents is a far from progressive trend in social and economic development, and corresponds more closely with southern European traditions.  
Na początku dwudziestego wieku międzypokoleniowe relacje rodzinne nadal pełniły ważną funkcję społeczną w społeczeństwach wiejskich Europy. Sytuacja rodziny czeskiej ilustruje współczesne problemy odnoszące się do więzów rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. Problemy te pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Widoczne są negatywne tendencje rozwojowe, szczególnie w porównaniu z sytuacją rodziny w innych państwach europejskich. Przede wszystkim chodzi tu o starzenie się ludności i różnorodną aktywność seniorów. Luźniejsze relacje z ich rodzinami i spadek ich zaangażowania w opiekę nad wnukami oznaczają, że czescy dziadkowie plasują się obok tych w państwach bardziej społecznie rozwiniętych. Jednak w warunkach czeskich prowadzi to do dużych napięć związanych z aktywnymi rolami seniorów. Rosnąca liczba dorosłych potomków, szczególnie męskich, mieszkających z rodzicami nie mieści się w postępowych trendach społecznego i gospodarczego rozwoju.

Miejsce wydania:

Wrocław   Jelenia Góra

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Walasek, Stefania. Red.   Szerląg, Alicja. Red.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69885

DOI:

10.23734/wwr20141.015.021

Źródło:

Pdg P 343

Język:

eng

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 15-21

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Zakres czasowy:

XX century  
XX w.

Właściciel praw:

Copyright by Marie Marečková

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-01-14

Data dodania obiektu:

2015-12-03

Liczba wyświetleń treści obiektu:

111

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

159

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71548

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji