Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach europejskich w XX wieku

Creator:

Marećkova, Marie

Subject and Keywords:

pokrewieństwo rodzinne ; społeczeństwo wiejskie ; ludzie starsi ; mobilność zawodowa ; rodzina nuklearna ; państwo opiekuńcze ; kryzys ; centrum bezpieczeństwa

Description:

Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI (!) wieku

Abstract:

Na początku dwudziestego wieku międzypokoleniowe relacje rodzinne nadal pełniły ważną funkcję społeczną w społeczeństwach wiejskich Europy. Sytuacja rodziny czeskiej ilustruje współczesne problemy odnoszące się do więzów rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. Problemy te pojawiły się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Widoczne są negatywne tendencje rozwojowe, szczególnie w porównaniu z sytuacją rodziny w innych państwach europejskich. Przede wszystkim chodzi tu o starzenie się ludności i różnorodną aktywność seniorów. Luźniejsze relacje z ich rodzinami i spadek ich zaangażowania w opiekę nad wnukami oznaczają, że czescy dziadkowie plasują się obok tych w państwach bardziej społecznie rozwiniętych. Jednak w warunkach czeskich prowadzi to do dużych napięć związanych z aktywnymi rolami seniorów. Rosnąca liczba dorosłych potomków, szczególnie męskich, mieszkających z rodzicami nie mieści się w postępowych trendach społecznego i gospodarczego rozwoju.

Place of publishing:

Wrocław ; Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Walasek, Stefania. Red. ; Szerląg, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20141.015.021

Source:

Pdg P 343

Language:

eng

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 9 (2014), s. 15-21

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XX w.

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marie Marečková

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.