Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Znaczenie edukacji dziecka w rodzinie z klasy średniej

Creator:

Nyczaj-Drąg, Mirosława

Subject and Keywords:

klasa średnia   rodzina   edukacja dziecka   teoria Pierre'a Bourdieu

Description:

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

Prezentowane rozważania koncentrują się wokół tezy, że we współczesnych polskich warunkach, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, biografia edukacyjna dzieci uzależniona jest nie tyle od ich kompetencji intelektualnych i kulturowych, ale przede wszystkim od kapitału ekonomicznego, społecznego i kulturowego oraz habitusu klasowego rodziny. Bycie członkiem rodziny umieszcza młodego człowieka w określonej przestrzeni społecznej i to bezsprzecznie rodzice mają ważny udział w wyznaczeniu tego miejsca. W związku z tak postawioną tezą, na początku artykułu wskażę na teorię Pierre’a Bourdieu jako podstawową płaszczyznę analiz podjętej problematyki, następnie zaprezentuję wybrane ujęcia definicyjne i koncepcyjne klasy średniej. W kolejnej części tekstu przedstawię stan badań dotyczący jakości edukacji dzieci w rodzinach z klasy średniej i na tym tle opiszę program badań własnych oraz ich wyniki.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20132.253.266

Source:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013) ; s. 253-266.

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 253-266

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mirosława Nyczaj-Drąg

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.