Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Macierzyństwo w fotografii

Creator:

Jurczyk-Romanowska, Ewa

Subject and Keywords:

macierzyństwo ; fotografia ; materiał wizualny

Description:

Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstract:

Prezentowany artykuł stanowi analizę materiałów wizualnych – fotografii, w poszukiwaniuodpowiedzi na pytanie badawcze: w jaki sposób matki przedstawiają swoje macierzyństwo? Prezentowane treści są pokłosiem projektu badawczego, realizowanego w 2012 roku pod kierownictwem dr Martyny Pryszmont-Ciesielskiej: Współczesne oblicza macierzyństwa w perspektywie edukacji nieformalnej, który wyrażał się w narracyjno-wizualnej interpretacji mikroświatów matek uczestniczących w badaniu.

Place of publishing:

Wrocław ; Jelenia Góra

Publisher:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red. ; Albański, Leszek. Red.

Date issued:

2013

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20132.081.107

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 81-107

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Ewa Jurczyk-Romanowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.