Obiekt

Tytuł: Family photography in the work of a genealogist – perspectives of engaged and unengaged researchers ; Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Family photography in the work of a genealogist – perspectives of engaged and unengaged researchers  
Fotografia rodzinna w pracy genealoga – perspektywa badacza zaangażowanego i niezaangażowanego

Autor:

Jurczyk-Romanowska, Ewa   Mendyka, Grzegorz

Temat i słowa kluczowe:

family photography   genealogy   visual materials  
fotografia rodzinna   genealogia   materiał wizualny

Opis:

Family in the media and pedagogical practice  
Rodzina w mediach i praktyce pedagogicznej

Abstrakt:

The paper is written by thwo researchers, each representing a different perspectiveand a different level of emotional engagement in the research material consisting offamily photos collected in Księga Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967 [Chronicleof the Ziemliński Family of Krobia 1867–1967]. The paper constitutes an analysis ofthe functions of family photography. The catalogue of functions is found in referencebooks and papers: the publications of Piotr Sztompka, Christopher Musselo, and PierreBourdieu. It includes: (1) strengthening the feeling of community, (2) initiating andpreserving interactions between family members, (3) self-presentation, (4) documentationof family life, (5) prestige, and (6) entertainment. These functions were the startingpoint of independent analyses of the family photos found in the Chronicle. They werecarried out by an engaged researcher: a genealogist, the chronicler of the family, a descendantof the author of the Chronicle and an unengaged researcher, who looks at theanalysis of the visual materials from a methodological perspective.  
Artykuł, napisany przed dwoje badaczy, z których każdy reprezentuje inną perspektywę oraz odmienne zaangażowanie emocjonalne w materiał badawczy, jakim są fotografie rodzinne zebrane w Księdze Rodziny Ziemlińskich z Krobi 1867–1967, stanowi analizę funkcji fotografii rodzinnej. Katalog funkcji został zaczerpnięty z literatury, z publikacji Piotra Sztompki, Christophera Musselo oraz Pierre Bourdieu, a składały się nań: (1) umocnienie wspólnoty, (2) inicjowanie i podtrzymywanie interakcji między członkami rodziny, (3) prezentacja samego siebie, (4) dokumentacja życia rodzinnego, (5) prestiż i (6) rozrywka. Funkcje te stanowiły punkt wyjścia do niezależnej analizy fotografii rodzinnych zamieszczonych w Księdze, dokonanej przez badacza zaangażowanego (genealoga, kronikarza rodu, potomka autora Księgi) oraz badacza niezaangażowanego, który analizę materiałów wizualnych odnajduje w pryzmatach metodologicznych.

Miejsce wydania:

Wrocław   Jelenia Góra

Wydawca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.   Albański, Leszek. Red.

Data wydania:

2013

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69647

DOI:

10.23734/wwr20132.031.055

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 8 (2013), s. 31-55

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Ewa Jurczyk-Romanowska   Copyright by Grzegorz Mendyka

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

1 gru 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

361

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

497

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/71310

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji