Object

Title: The Actions of the Women Citizens’ Work Association Aimed at Helping the Family ; Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The Actions of the Women Citizens’ Work Association Aimed at Helping the Family  
Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie

Creator:

Piwowarczyk, Mirosław

Subject and Keywords:

citizens' upbringing   care   family   social service   day rooms   nurseries   Women Citizens' Work Association  
wychowanie obywatelskie   rodzina   służba społeczna   świetlice   przedszkola   Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet

Description:

From the philosophical thought of antiquity to contemporary legislative solutions  
Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

The Women Citizens’ Work Association (Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet – ZPOK) (1928–1939) was one of the most influential women’s organisations related to the Sanation movement in the Interwar Period in Poland. At the time of its greatest development it included nearly 50,000 members. Its work was carried out by Agencies located all over the country. The Association had ideological and political ties to the Sanation movement,which is why its main aim was the development of the political state-forming thought of Józef Piłsudski. In the political aspect it would attempt to implement the rules of real democracy by disseminating and developing the idea of Polish statehood and by making it possible for women to have direct influence on political, social, economic, and cultural life of Poland. In the social aspect, the Association would establish and develop a number of social services agencies, educational institutions, and cooperative manufactories, which were intended to, among others, support and empower the family, thus strengthening the new state. The main aim of the ZPOK was to help the family, especially mothers and children from the families of the unemployed, the poor, the ill, and alcoholics.  
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939) był w okresie międzywojennymjedną z największych i najbardziej wpływowych sanacyjnych organizacji kobiecych w Polsce. W okresie swojego największego rozwoju liczył blisko 50 tysięcy członkiń. Prowadził działalność poprzez swoje Oddziały na terenie całego kraju. Ideowo-politycznie związany był z obozem sanacyjnym, tym samym głównym celem Związku było pogłębienie idei państwowotwórczej Józefa Piłsudskiego. W wymiarze politycznym ZPOK dążył do wprowadzenia w życie zasad prawdziwej demokracji przez szerzenie i pogłębianie idei państwowości polskiej oraz zapewnienie kobietom bezpośredniego wpływu na państwowe, społeczne, gospodarcze i kulturalne życie Polski. W wymiarze społecznym, zakładał i rozwijał szeroką działalność przez organizowanie i prowadzenie różnych instytucji opieki społecznej, instytucji edukacyjnych, wytwórni spółdzielczych, które miały m.in. wspomóc i wzmocnić rodzinę a poprzez nią – odrodzone Państwo. Do najważniejszych zadań ZPOK należało niesienie pomocy rodzinie; szczególnie matkom i dzieciom z rodzin bezrobotnych, ubogich, dotkniętych chorobami, alkoholizmem.

Place of publishing:

Wrocław   Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jędrychowska, Barbara. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:69161

DOI:

10.23734/wwr20131.259.291

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 259-291

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Mirosław Piwowarczyk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Jan 13, 2021

In our library since:

Nov 27, 2015

Number of object content hits:

165

Number of object content views in PDF format

229

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/70816

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information