Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Współpraca rodziny i szkoły na przykładzie szkół w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej

Creator:

Okrasa, Marzena

Subject and Keywords:

koła rodzicielskie ; oranizacje rodziecielskie ; szkoła ; rodzina ; patronaty klasowe

Description:

Zmiany, których doświadczyły szkoły po odzyskaniu niepodległości, spowodowały potrzebę poszukiwania nowych sposobów pracy z rodzicami. Podkreślano, że praca powinna być wspólna, mieć charakter społeczny i włączać całe grupy ludzi związanych z siecią organizacyjną. Wspieranie stałej współpracy rodziców uczniów ze szkołą przyczyniło się do stworzenia trwałych organizacji rodzicielskich, takich jak: koła rodzicielskie, patronaty klasowe i szkolne oraz grupy rodziców czy koła rodzicielskie.

Place of publishing:

Wrocław ; Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski ; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Jędrychowska, Barbara. Red. ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866 ; doi:10.23734/wwr20131.217.234

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 217-234

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

1918-1939

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Marzena Okrasa

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.