Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku.Warunki życia i normy wychowania

Creator:

Bołdyrew, Aneta

Subject and Keywords:

rodzina robotnicza ; socjalizacja ; wychowanie ; Królestwo Polskie

Description:

Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstract:

Z punktu widzenia badań w naukach humanistycznych i społecznych (pedagogika, historia edukacji, socjologia, etnologia) ważnym problemem jest dyskusja nad pozycją i rolą dziecka w rodzinie robotniczej, warunkami jego socjalizacji i normami wychowawczymi w czasie intensywnych społeczenych i ekonomicznych zmian. Sytuacja finansowa, struktura rodziny, więzi uczuciowe, kulturowe przesłanie środowiska wpływały na metody i cele wychowania dzieci. Rekonstrukcja tego zjawiska jest możliwa ze względu na źródła archiwalne (np. dokumenty organizacji społecznych, które wspierały biedne rodziny miejskie), czasopisma,przewodniki, pamiętniki, dane statystyczne, akty prawne (np. prawa dotyczące dzieci i młodzieży), materiały etnologiczne, literaturę, fotografie oraz liczne rozwiązania metodologiczne używane w tamtym czasie.

Place of publishing:

Wrocław ; Jelenia Góra

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski ; Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Contributor:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej ; Jędrychowska, Barbara. Red. ; Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Date issued:

2013

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2082-9019 ; e-ISSN 2300-5866

DOI:

10.23734/wwr20131.181.213

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 181-213

Is referenced by:

click here to follow the link

Temporal coverage:

XIX-XX w.

Rights holder:

Copyright by Aneta Bołdyrew

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.