Obiekt

Tytuł: Selected Philosophers’ Views of the Family ; Rodzina w poglądach wybranych filozofów

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Selected Philosophers’ Views of the Family  
Rodzina w poglądach wybranych filozofów

Autor:

Szczap, Agnieszka

Temat i słowa kluczowe:

family   philosophy   domination   education   sex   gender   feminism  
rodzina   filozofia   dominacja   edukacja   płeć biologiczna   płeć kulturowa   feminizm

Opis:

From the philosophical thought of antiquity to contemporary legislative solutions  
Od starożytnej myśli filozoficznej do współczesnych rozwiązań legislacyjnych

Abstrakt:

The subject matter of this article is the history of philosophical speculation on the family. Philosophical reflections on the family date back to Antiquity. The main points of reference for the entire socio-philosophical literature are the views of Plato and Aristotle. Plato’s recognition of private property and the family as the main barriers in the way of a perfect state has weighed on all concepts of equality for many centuries. On the other hand, Aristotle, recognizing the family as the basic social group, place of formation of virtues and one of the conditions of a happy life, contributed to consolidate the view of the distribution of social roles based on sex as natural and necessary. Medieval philosophers placed the family in the perspective of creation, this life, and salvation. Modern philosophical concepts of thefamily were completely different and sometimes contradictory. On the one hand, there were ideas of such thinkers as John J. Rousseau, with emphasis on the polarization of education and social roles by gender, on the other, strongly egalitarian views of Mary Wollstonecraft. Feminist considerations of Simone de Beauvoire conclude the review of philosophical views on the family  
Artykuł przedstawia historię rozważań filozoficznych na temat rodziny. Filozoficznerozważania dotyczące rodziny sięgają starożytności. Głównymi punktami odniesienia dla całej literatury społeczno-filozoficznej są poglądy Platona i Arystotelesa. Uznanie przez Platona własności prywatnej i rodziny za główne przeszkody na drodze realizacji doskonałego państwa zaciążyło na wiele wieków nad wszelkimi koncepcjami egalitarystycznymi. Z kolei Arystoteles, uznając rodzinę za podstawową grupę społeczną, miejsce kształtowania się cnót i jeden z warunków szczęśliwego życia, przyczynił się do ugruntowania poglądu, że przyjęty podział ról społecznych ze względu na płeć jest naturalny i konieczny. Średniowiecznifilozofowie umieszczali rodzinę w perspektywie stworzenia, życia doczesnego i zbawienia. Nowożytne koncepcje filozoficzne, dotyczące rodziny, były różnorodne i niekiedy całkowicie ze sobą sprzeczne. Z jednej strony były to koncepcje takich myślicieli, jak Jean J. Rousseau, kładące nacisk na polaryzację wychowania i ról społecznych według kryterium płci, a z drugiej – zdecydowanie egalitarystyczne poglądy Mary Wollstonecraft. Przegląd stanowisk filozoficznych zakończy feministyczna koncepcja Simone de Beauvoir.

Miejsce wydania:

Wrocław   Jelenia Góra

Wydawca:

Uniwersytet Wrocławski   Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Współtwórca:

Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego   Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej   Jędrychowska, Barbara. Red.   Jurczyk-Romanowska, Ewa. Red.

Data wydania:

2013

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:67965

DOI:

10.23734/wwr20131.017.031

Źródło:

Pdg P 343

Język:

pol

Powiązanie:

Wychowanie w Rodzinie, T. 7 (2013), s. 17-31

Ma odniesienie w:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Agnieszka Szczap

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 sty 2021

Data dodania obiektu:

24 lis 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2 619

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4194

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/69595

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Rodzina w poglądach wybranych filozofów 13 sty 2021

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji