Obiekt

Tytuł: Execution on the basis of the bill of exchange in the administrative proceedings ; Egzekucja z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Execution on the basis of the bill of exchange in the administrative proceedings  
Egzekucja z weksla w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Twórca:

Głowacka, Aleksandra   Fojt, Artur

Temat i słowa kluczowe:

execution on the basis of the bill of exchange   liability of the bill of exchange   bill   promissory note   bill of exchange   sale of the bill of exchange   security  
egzekucja z weksla   papier wartościowy   sprzedaż weksla   weksel   zobowiązanie wekslowe   weksel trasowany   weksel własny

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The popularity of the bill of exchange, as a document of cash debt claims, is often emphasized in the literature and in practice. The key role in this area is played by abstractness, solidarity of debtors, and – above all – facilitating of obtaining an enforceable title, which constitutes the basis of the execution. The claim on the basis of the bill of exchange is quicker and more efficient than the other ways of claiming – e.g. the order of payment can be issued in the payment-order proceedings on the basis of the bill of exchange, which is enforceable in a short period of time. The elaboration covers the analysis of the term of bill of exchange as a security and its diversification into promissory notes and regular bills of exchange. It also discusses the problem of transmission of rights from the bill of exchange, execution on the basis of the bill of exchange in the administrative proceedings, sale of the bill of exchange: auction–based sale, sale under the tendering procedure and „single–source sale”, which are regulated in the art. 105−109 of the act on the execution proceedings in administration.  

W literaturze i praktyce nie bez powodów podkreśla się atrakcyjność weksli jako dokumentów opiewających na wierzytelności pieniężne. Decydującą rolę w tej materii odgrywają abstrakcyjność, solidarność dłużników, a przede wszystkim – ułatwienie uzyskania tytułu wykonawczego, będącego podstawą egzekucji. Dochodzenie roszczeń na podstawie weksla okazuje się szybsze i skuteczniejsze, aniżeli dochodzenie roszczeń dowodzonych w inny sposób – na podstawie weksla może zostać wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który następnie w krótkim czasie staje się wykonalny. Opracowanie obejmuje omówienie istoty weksla jako papieru wartościowego, istoty zobowiązania wekslowego oraz rozróżnienie na weksle własne i trasowane. Przedstawiony został problem przeniesienia praw z weksla, stosowania egzekucji z weksla w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz sprzedaż weksla: sprzedaż licytacyjna, sprzedaż w trybie przetargu lub sprzedaż z tzw. wolnej ręki, regulowane w art. 105−109 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66115   ISSN 2450-3932

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Powiązana publikacja:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Aleksandra Głowacka, Artur Fojt

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

20 lip 2023

Data dodania obiektu:

18 lis 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 666

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

2241

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67813

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji