Obiekt

Tytuł: Current trends and directions in the development of criminalistics in Russia and in the World and USA ; Современные тенденции развития криминалистики в России и США

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Current trends and directions in the development of criminalistics in Russia and in the World and USA  
Современные тенденции развития криминалистики в России и США

Autor:

Станиславовна Волчецкая, Татьяна   St Volchetskaya, Tatyana

Temat i słowa kluczowe:

virtual trails   Internet –based   practice-oriented criminalistics   prevention of crimes   investigation   criminalistics in the arbitration process  
преступления в сети интернет   расследование   профилактика преступлений   виртуальные следы   криминалистика в арбитражном процессе   прикладная криминалистика

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The article describes the results of the analysis of the main trends in the development of criminalistics in Russia and in the world.The author describes the current trends in criminalistics and its practice-oriented and international features. She also refers to the urgent problems of Russian criminalistics, i.e. the investigation of crimes committed in wartime conditions. This article describes the possibilities of virtual tracks in the investigation of crimes. In particular, the article focuses on the scientific approaches to the virtual tracks in Russia and the United States of America. This article examines the origin of the term ‘investigative mindset’ and different opinions on the term’s meaning. The author analyzes the prospects for the development of the investigative mindset theory. The article also shows the potential of the practice-oriented Criminalistics.  
В статье представлены результаты анализа основных направлений развития криминалистической науки в России и в мире. Характеризуя современные тенденции криминалистики, автор подчеркивает ее прикладной и межнациональный характер. Подробно рассматриваются актуальные проблемы российской криминалистики, связанные: с расследованием преступлений, совершенных в условиях военного времени; с исследованием новейших криминальных технологий. Отмечены возможности использования следов в Интернет и в виртуальном пространстве. В качестве перспективного научного направления названа проблема формирования, коррекции и использования криминалистического мышления. Также показана необходимость научной разработки вопросов реализации криминалистических научных разработок в следственную и экспертную практику.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66103

Język:

rus

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Татьяна Станиславовна Волчецкая (Tatyana St Volchetskaya)

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 lis 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

613

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

893

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67801

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji