Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kamil Stefko (1875-1966) – profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego

Creator:

Biłostockyj, Stepan

Subject and Keywords:

sędzia ; sądowe postępowanie cywilne ; Uniwersytet Lwowski ; międzynarodowe spory cywilne ; dziekan wydziału ; Trybunał Kompetencyjny ; immunitet dyplomatyczny ; Komisja Kodyfikacyjna ; adwokat ; rektor Uniwersytetu ; austriacka procedura cywilna

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Artykuł poświęcony jest działalności znanego polskiego prawnika ze Lwowa – prof. Kamila Stefki. W pracy przedstawione zostały podstawowe etapy jego kariery zawodowej po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Lwowskim: sędziego, adwokata, profesora. Na przykładzie prof. Stefki została przeprowadzona analiza kariery sędziego i adwokata we Lwowie w okresie austriackim. Zbadano działalność K. Stefki na stanowisku sędziego w powiatowym sądzie w Brodach, dziekana wydziału prawa i sprawującego obowiązki rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Profesor Stefko cieszył się renomą wśród nauczycieli wydziału i był ceniony za pracowitość, profesjonalizm, tolerancj? w stosunku do innych osób, patriotyzm. Był jednym z nielicznych profesorów wspierających reform? edukacji akademickiej od 1933 r. w celu ujednolicenia systemu szkolnictwa akademickiego i opracowania wspólnych standardów dla całego kraju. W artykule poddano analizie jego prac? legislacyjną jako członka Komisji Kodyfikacyjnej. Przedstawiona została także analiza jego publikacji naukowych wydanych we Lwowie, dotyczących procedury cywilnej oraz prawa międzynarodowego. Stwierdzono, że zasady, źródła procedury cywilnej, formy spełnienia czynności procesowych, status prawny stron procesu, postępowanie przed sądami, dowody i wyroki w procesie, postępowania zaoczne i upominawcze były przedmiotem zainteresowań Profesora. Wskazywał on na wpływy prawa międzynarodowego na prawo krajowe. Prace K. Stefki cechuje gruntowna analiza ówczesnych teorii naukowych różnych szkół cywilistycznych oraz ich stosowania w praktyce ustawodawczej państw europejskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

dokument elektroniczny ; czasopisma online

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2450-3932

Language:

pol ; eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Stepan Biłostockyj

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm ; TK