PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przegląd bieżących problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

podatek ; nieruchomość ; posiadanie ; własność ; sprzedaż ; darowizna ; obrót ; podatek od nieruchomości ; podatek od towarów i usług ; podatek dochodowy od osób fizycznych ; podatek od spadków i darowizn

Abstract:

Praca stanowi zbiór usystematyzowanych tematycznie, wybranych problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości. W monografii przedstawiono aktualne dylematy związane z opodatkowaniem nieruchomości, a stanowiące jednocześnie przedmiot licznych rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Praca ma charakter wielowątkowy a jej głównym założeniem jest przedstawienie i rozważenie najczęściej występujących kontrowersji związanych z opodatkowaniem nieruchomości. W przypadku opodatkowania nieruchomości zarówno w sytuacji ich posiadania/własności, jak i nabywania własności niezwykle istotna jest nie tylko ogólna wiedza podatkowa, ale również znajomość specyfiki pojawiających się problemów podatkowych. Z tego też względu regulacje prawne dotyczące opodatkowania nieruchomości powinny cechować się przejrzystością, jasnością i stabilnością. Tymczasem ciągłe zmiany przepisów podatkowych oraz bardzo często brak jednoznacznej interpretacji wielu przepisów prawnych w praktyce powoduje, że tematyka opodatkowania nieruchomości nabiera tym bardziej istotnego znaczenie. Niejednolite podejście do stosowania określonych przepisów podatkowo pranych stanowi, jak wykazano w pracy, spore wyzwanie dla doktryny prawa.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-55-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 61)

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Kopyściańska

Autor opisu:

TK