PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przegląd bieżących problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości na tle orzecznictwa sądów administracyjnych

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

podatek ; nieruchomość ; posiadanie ; własność ; sprzedaż ; darowizna ; obrót ; podatek od nieruchomości ; podatek od towarów i usług ; podatek dochodowy od osób fizycznych ; podatek od spadków i darowizn

Abstract:

Praca stanowi zbiór usystematyzowanych tematycznie, wybranych problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości. W monografii przedstawiono aktualne dylematy związane z opodatkowaniem nieruchomości, a stanowiące jednocześnie przedmiot licznych rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Praca ma charakter wielowątkowy a jej głównym założeniem jest przedstawienie i rozważenie najczęściej występujących kontrowersji związanych z opodatkowaniem nieruchomości. W przypadku opodatkowania nieruchomości zarówno w sytuacji ich posiadania/własności, jak i nabywania własności niezwykle istotna jest nie tylko ogólna wiedza podatkowa, ale również znajomość specyfiki pojawiających się problemów podatkowych. Z tego też względu regulacje prawne dotyczące opodatkowania nieruchomości powinny cechować się przejrzystością, jasnością i stabilnością. Tymczasem ciągłe zmiany przepisów podatkowych oraz bardzo często brak jednoznacznej interpretacji wielu przepisów prawnych w praktyce powoduje, że tematyka opodatkowania nieruchomości nabiera tym bardziej istotnego znaczenie. Niejednolite podejście do stosowania określonych przepisów podatkowo pranych stanowi, jak wykazano w pracy, spore wyzwanie dla doktryny prawa.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-55-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 61)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Kopyściańska

Autor opisu:

TK