Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Adaptacja społeczna rodzin młodych migrantów polskich mieszkających w Londynie

Creator:

Winiecka, Katarzyna

Subject and Keywords:

migracja ; adaptacja społeczna

Abstract:

W konsekwencji akcesji Polski do Unii Europejskiej nie tylko wzrosła mobilność indywidualna, ale też mobilność całych rodzin. Jednym z najczęściej obieranych kierunków migracji stała się Wielka Brytania, a w tym Londyn. Wiele polskich rodzin rozpoczęło swoje życie w nowej, często nieznanej przestrzeni społecznej – odmiennejnie tylko z punktu widzenia pojawiających się możliwości (ekonomicznych), ale również odmiennej kulturowo. Nowe warunki życiowe niejako „wymusiły” na polskich rodzinach (jak też na innych grupach migrantów) przyjęcie pewnego rodzaju postępowania, które ze społecznych jak i osobistych powodów uznali za najbardziej właściwe (wygodne) dla nich samych.Celem artykułu jest ukazanie procesu adaptacji społecznej do życia na emigracji rodzin młodych migrantów polskich mieszkające w Londynie. Sam proces adaptacji jest traktowany w wymiarze czasoprzestrzennym, co oznacza, iż na sposob adaptacji– sukcesy i porażki wpływają wspomnienia z Polski, doświadczenia migracyjne,a także plany i oczekiwania na przyszłość.Omawiana problematyka bazuje na badaniach przeprowadzonych w grupie rodzin młodych migrantów mieszkających w Londynie, w której znaleźli się młodzi migranci i ich rodzice. Tak więc proces adaptacji będzie przedstawiony z perspektywy aktorów należących do dwóch kategorii wiekowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red.

Date:

2015

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

978-83-62563-487

Language:

pol

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S.