Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Budowa budynku gospodarczego, wiaty, altany, oranżerii (ogrodu zimowego) i obiektów małej architektury na podstawie zgłoszenia

Creator:

Sługocka, Martyna ; Bursztynowicz, Michał

Description:

Summary in English

Abstract:

Celem prezentowanego dzieła jest przedstawienie osiągnięć młodych naukowców, którzy podjęli się zaprezentowania swojej wiedzy i opinii w artykułach poświęconych głównie problematyce prawa finansowego, podatkowego, europejskiego oraz międzynarodowego. Publikacja składa się z osiemnastu artykułów podzielonych na pięć bloków tematycznych, w tym jednej recenzji oraz jednego sprawozdania z konferencji naukowej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych ; Sadowski, Mirosław (1964- ). Red. ; Uniwersytet Wrocławski. Koło Doktryn Politycznych i Prawnych ; Kuriata, Agnieszka. Red. ; Jelonek, Barbara. Red.

Date:

2015

Resource Type:

ebook

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65158-03-1

Language:

pol ; eng

Relation:

(Acta Erasmiana, ISSN 2451-2060 ; t.10)

Is part of:

Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną

Rights holder:

© Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracjii i Ekonomii & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm