Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rodzina i jej znaczenie w świadomości studentek pracy socjalnej

Creator:

Taranowicz, Iwona

Subject and Keywords:

praca socjalna

Abstract:

Badacze rodziny dostrzegają procesy jej deinstytucjonalizacji. Wielość form, jakie rodzina przyjmuje stawia problem jej definicji. Niezależnie od wysiłków naukowcówto społeczeństwo decyduje kto tworzy rodzinę i co wchodzi w zakres jej działania.To w społecznej świadomości znajdują się ostateczne uprawomocnienia obowiązujących regulacji. Artykuł prezentuje badania przeprowadzone wśród studentów pracy socjalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, mające na celu odtworzenie ich wyobrażeńi poglądów związanych z rodziną, małżeństwem, rolami rodzinnymi. Ich analiza wskazuje, że rodzina to w większym stopniu wspólnota uczuć niż wspólnota zadaniowa.Potwierdza prognozę Ulricha Becka wskazującą obawę przed samotnością jako główną przyczynę dążenia do zakładania rodziny. Badania wykazały także obecność bardzo rożnych wizji rodziny i związku. Obok siebie istnieją przekonania bliskie tradycyjnym,podkreślające znaczenie małżeństwa i jego trwałości, oraz poglądy odrzucające instytucję małżeństwa, macierzyństwo, zakładające nietrwałość związków

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red.   Grotowska, Stella. Red.

Date:

2015

Detailed Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.