Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Obrazy życia rodzinnego z perspektywy półwiecza badań nad rodziną polską

Creator:

Kotlarska-Michalska, Anna

Subject and Keywords:

typy rodzin   struktura rodziny   funkcje rodziny

Abstract:

W artykule podjęto próbę przeglądu stanu wiedzy o rodzinie jako instytucji społeczneji ważnej grupie społecznej, na podstawie licznych badań prowadzonych przezsocjologów w latach 1960–2015. Celem głównym tego przeglądu jest pokazanie obrazówżycia rodzinnego Polaków, świadczących o tym, że rodzina polska dokonywaławielu starań, aby dostosować się do realiów życia społeczno-gospodarczego,zarówno w okresach sprzyjających jej rozwojowi, jak i w okresach utrudniających jejcodzienne życie. Badacze rodziny najchętniej opisywali ją poprzez charakterystykęstatusu społeczno-zawodowego, strukturę oraz funkcje, ale jednocześnie dostrzegaliwpływ głównych uwarunkowań makrostrukturalnych i mikrostrukturalnych.Autorka opracowania ma świadomość, że rzetelne odzwierciedlenie wszystkich cech charakterystycznych polskiej rodziny nie jest możliwe w tym okrojonym objętościowo tekście, ale ma nadzieję, że informacje w nim zawarte zachęcą młodych badaczy do pogłębionych badań i poszukiwań odpowiedzi na pytanie, jak bardzoi pod jakimi względami zmieniła się współczesna rodzina polska, i co w niej pozostało najcenniejszego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red.   Grotowska, Stella. Red.

Date:

2015

Detailed Type:

książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Autor opisu:

M.S.