Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek medycyny i religii. Podobieństwa i różnice w poglądach na temat transplantacji organów wśród przedstawicieli judaizmu, buddyzmu i islamu

Alternative title:

The relationship between medicine and religion. Similarities and differences of outlook on organ transplantation among Jews, Buddhists and Muslims

Creator:

Górska, Katarzyna Maria

Subject and Keywords:

bioethics ; community ; sociology of medicine ; law ; organ transplant ; judaizm ; islam ; buddhism ; agreement ; gift of life

Description:

Summary in English

Abstract:

Celem niniejszego dzieła jest prezentacja osiągnięć młodych adeptów nauki, związanych z różnymi ośrodkami akademickimi, podejmujących problematykę styku religii, państwa i prawa. Publikacja obejmuje osiemaście artykułów podzielonych na trzy bloki tematyczne, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red. ; Sadowa, Katarzyna. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Debita, Magdalena. Red. ; Jagiełło, Paweł. Red.

Date:

2015

Detailed Type:

book

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65158-00-0

Language:

pol ; eng

Relation:

(Acta Erasmiana, ISSN 2451-2060 ; t. 8)

Is part of:

Wiara, polityka i religia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm