Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek medycyny i religii. Podobieństwa i różnice w poglądach na temat transplantacji organów wśród przedstawicieli judaizmu, buddyzmu i islamu

Alternative title:

The relationship between medicine and religion. Similarities and differences of outlook on organ transplantation among Jews, Buddhists and Muslims

Creator:

Górska, Katarzyna Maria

Subject and Keywords:

bioethics ; community ; sociology of medicine ; law ; organ transplant ; judaizm ; islam ; buddhism ; agreement ; gift of life

Description:

Summary in English

Abstract:

Celem niniejszego dzieła jest prezentacja osiągnięć młodych adeptów nauki, związanych z różnymi ośrodkami akademickimi, podejmujących problematykę styku religii, państwa i prawa. Publikacja obejmuje osiemaście artykułów podzielonych na trzy bloki tematyczne, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowa, Katarzyna. Red. ; Debita, Magdalena. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Jagiełło, Paweł. Red. ; Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date:

2015

Detailed Type:

book

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65158-00-0

Language:

pol ; eng

Relation:

(Acta Erasmiana, ISSN 2451-2060 ; t. 8)

Is part of:

Wiara, polityka i religia

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm