Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Michała Römera uwagi o polityce władz rosyjskich wobec Kościoła katolickiego w Kraju Północno-Zachodnim

Alternative title:

Michał Römer’s remarks on the Russian authorities’ policy towards the Catholic Church in the Northwestern Krai

Creator:

Mackiewicz, Marta

Subject and Keywords:

Lithuania ; Grand Duchy of Lithuania ; “Krajowcy” (“Fellow Countrymen”) movement ; polish history ; Römer, Michał (1880-1945)

Description:

Summary in English

Abstract:

Celem niniejszego dzieła jest prezentacja osiągnięć młodych adeptów nauki, związanych z różnymi ośrodkami akademickimi, podejmujących problematykę styku religii, państwa i prawa. Publikacja obejmuje osiemaście artykułów podzielonych na trzy bloki tematyczne, recenzje książek oraz sprawozdania z konferencji naukowych

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red. ; Sadowa, Katarzyna. Red. ; Debita, Magdalena. Red. ; Spychalska, Aleksandra. Red. ; Jagiełło, Paweł. Red.

Date:

2015

Resource Type:

book

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65158-00-0

Language:

pol ; eng

Relation:

(Acta Erasmiana, ISSN 2451-2060 ; t. 8)

Is part of:

Wiara, polityka i religia

Rights holder:

© Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm