Obiekt

Tytuł: Personal resources and daily life fatigue in caregivers of persons with paraplegia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Personal resources and daily life fatigue in caregivers of persons with paraplegia

Tytuł publikacji grupowej:

Polish Journal of Applied Psychology

Twórca:

Woźniewicz, Agnieszka   Kalinowska, Joanna   Basińska, Małgorzata Anna   Pietrulewicz, Bogdan

Temat i słowa kluczowe:

daily life fatigue   paraplegia   personal resources   caregiver  
zmęczenie życiem codziennym   paraplegia   zasoby osobiste   opiekun

Opis:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstrakt:

Taking care of a paraplegic may contribute to the caregiver’s fatigue. Sixty family caregivers participated in our study, out of which 30 provided care for paraplegics in hospital, and 30 for paraplegics at home. The Orientation to Life Qestionnaire (SOC-29) was used to measure individual sense of coherence, The Life Orientation Test – Revised for dispositional optimism, The Polish Resiliency Assessment Scale for resiliency, and The Daily Life Fatigue Questionnaire for daily life fatigue. In order to collect data about caregivers an individual examination was applied. People with higher personal resource levels such as sense of coherence, optimism and resiliency are characterized by less severe daily life fatigue.  

Sprawowanie opieki nad osobą z paraplegią może przyczyniać się do zmęczenia jej opiekuna. Badaniem objęto 60 opiekunów osób z paraplegią, w tym 30 opiekunów osób przebywających w szpitalu i 30 opiekunów osób przebywających w domu. Do pomiaru indywidualnego poczucia koherencji zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29, dyspozycyjnego optymizmu – Test Orientacji Życiowej LOT-R, prężności – Skalę Pomiaru Prężności SPP-25 i nasilenia zmęczenia życiem codziennym Kwestionariusz Zmęczenia Życiem Codziennym KZZC. W celu zebrania danych o opiekunach zastosowano ankietę osobową. Osoby z wyższym poziomem zasobów osobistych takich jak: poczucie koherencji, optymizm i prężność charakteryzują się mniejszym nasileniem zmęczenia życiem codziennym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64677   ISSN 2354-0052

Język:

eng

Jest częścią:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 4, 2014

Powiązana publikacja:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Prawa dostępu:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

Licencja:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Agnieszka Woźniewicz, Joanna Kalinowska, Małgorzata Anna Basińska, Bogdan Pietrulewicz

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

12 wrz 2022

Data dodania obiektu:

1 wrz 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

279

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

338

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66044

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji