Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Personal resources and daily life fatigue in caregivers of persons with paraplegia

Creator:

Woźniewicz, Agnieszka ; Kalinowska, Joanna ; Basińska, Małgorzata Anna ; Pietrulewicz, Bogdan

Subject and Keywords:

zmęczenie życiem codziennym ; paraplegia ; zasoby osobiste ; opiekun

Description:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Sprawowanie opieki nad osobą z paraplegią może przyczyniać się do zmęczenia jej opiekuna. Badaniem objęto 60 opiekunów osób z paraplegią, w tym 30 opiekunów osób przebywających w szpitalu i 30 opiekunów osób przebywających w domu. Do pomiaru indywidualnego poczucia koherencji zastosowano Kwestionariusz Orientacji Życiowej SOC-29, dyspozycyjnego optymizmu – Test Orientacji Życiowej LOT-R, prężności – Skalę Pomiaru Prężności SPP-25 i nasilenia zmęczenia życiem codziennym Kwestionariusz Zmęczenia Życiem Codziennym KZZC. W celu zebrania danych o opiekunach zastosowano ankietę osobową. Osoby z wyższym poziomem zasobów osobistych takich jak: poczucie koherencji, optymizm i prężność charakteryzują się mniejszym nasileniem zmęczenia życiem codziennym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; www.psychologia.uni.wroc.pl ; Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 4, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Agnieszka Woźniewicz, Joanna Kalinowska, Małgorzata Anna Basińska, Bogdan Pietrulewicz

Autor opisu:

TK