Obiekt

Tytuł: Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Opis:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstrakt:

Skala Postrzegania Siebie dla Dzieci (Self-Perception Profile for Children) jest narzędziem służącym do badania obrazu siebie. Celem artykułu było przedstawienie własności psychometrycznych skali uzyskanych w grupie polskich dzieci. W badaniu wzięło udział 432 uczniów szkół podstawowych i 14 wychowawców klas. Trafność narzędzia określano poprzez odniesienie wyników uzyskanych w Skali Postrzegania Siebie dla Dzieci do wyników w Skali Oceny Zachowania Dziecka przez Nauczyciela oraz do średniej ocen uczniów z ostatniego semestru. Analizy statystyczne wskazały na dobre własności psychometryczne narzędzia. Struktura czynnikowa skali okazała się podobna do tej, jaką zakładano w oryginalnej wersji. Rzetelność narzędzia, określana za pomocą wskaźników spójności wewnętrznej i korelacji z wynikiem badania retestowego, była wysoka. Chłopcy uzyskali wyższe wyniki niż dziewczęta w podskalach Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości, lecz niższe w podskali Kontroli Zachowania. Młodsze dzieci uzyskały wyższe wyniki niż starsze dzieci w podskalach Kompetencji Szkolnych, Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości. Ocena własnego wyglądu stanowiła najsilniejszy predyktor globalnego poczucia własnej wartości.

Data wydania:

2014

Typ zasobu:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64666 ; ISSN 2354-0052

Język:

eng

Jest częścią:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Ma odniesienie w:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Michał Gacek, Władysława Pilecka, Agnieszka Fusińska-Korpik

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2015-11-30

Data dodania obiektu:

2015-08-28

Liczba wyświetleń treści obiektu:

564

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66022

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji