Obiekt

Tytuł: Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample

Tytuł publikacji grupowej:

Polish Journal of Applied Psychology

Autor:

Gacek, Michał   Pilecka, Władysława   Fusińska-Korpik, Agnieszka

Temat i słowa kluczowe:

self-esteem   children   cross-cultural validation   Self-Perception Profile   self-concept  
samoocena   obraz siebie   dzieci   Skala Postrzegania Siebie dla Dzieci   adaptacja międzykulturowa

Opis:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  
Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstrakt:

The Self-Perception Profile for Children (SPPC) is a measure which allows one to assess children’s self-concept. Our article presents this instrument’s psychometric properties within a Polish sample. In our study we tested 432 elementary school students and 14 form teachers. As validity indicators we used the Teacher’s Rating Scale of Child’s Actual Behavior (TRS) and the average school grade for the previous semester. The Polish version of SPPC yielded good psychometric properties. The instrument’s factorial structure paralleled the structure of the original version. Reliability was high both in terms of internal consistency and test-retest results. Scale validity was confirmed in the correlational analysis. Boys scored higher than girls in the Physical Appearance and Global Self-Worth subscales but lower in the Behavioral Conduct subscale. Younger children scored higher than older children in the Scholastic Competence, Physical Appearance, and Global Self-Worth subscales. Judgments on children’s physical appearance were the best predictor of their global self-worth.  
Skala Postrzegania Siebie dla Dzieci (Self-Perception Profile for Children) jest narzędziem służącym do badania obrazu siebie. Celem artykułu było przedstawienie własności psychometrycznych skali uzyskanych w grupie polskich dzieci. W badaniu wzięło udział 432 uczniów szkół podstawowych i 14 wychowawców klas. Trafność narzędzia określano poprzez odniesienie wyników uzyskanych w Skali Postrzegania Siebie dla Dzieci do wyników w Skali Oceny Zachowania Dziecka przez Nauczyciela oraz do średniej ocen uczniów z ostatniego semestru. Analizy statystyczne wskazały na dobre własności psychometryczne narzędzia. Struktura czynnikowa skali okazała się podobna do tej, jaką zakładano w oryginalnej wersji. Rzetelność narzędzia, określana za pomocą wskaźników spójności wewnętrznej i korelacji z wynikiem badania retestowego, była wysoka. Chłopcy uzyskali wyższe wyniki niż dziewczęta w podskalach Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości, lecz niższe w podskali Kontroli Zachowania. Młodsze dzieci uzyskały wyższe wyniki niż starsze dzieci w podskalach Kompetencji Szkolnych, Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości. Ocena własnego wyglądu stanowiła najsilniejszy predyktor globalnego poczucia własnej wartości.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64666

Język:

eng

Jest częścią:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Ma odniesienie w:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Prawa dostępu:

Creative Commons, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

Licencja:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Michał Gacek, Władysława Pilecka, Agnieszka Fusińska-Korpik

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 kwi 2021

Data dodania obiektu:

28 sie 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

749

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1195

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66022

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji