Object

Title: Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Psychometric properties of Self-Perception Profile for Children in a Polish sample

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Gacek, Michał   Pilecka, Władysława   Fusińska-Korpik, Agnieszka

Subject and Keywords:

self-esteem   children   cross-cultural validation   Self-Perception Profile   self-concept  
samoocena   obraz siebie   dzieci   Skala Postrzegania Siebie dla Dzieci   adaptacja międzykulturowa

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

The Self-Perception Profile for Children (SPPC) is a measure which allows one to assess children’s self-concept. Our article presents this instrument’s psychometric properties within a Polish sample. In our study we tested 432 elementary school students and 14 form teachers. As validity indicators we used the Teacher’s Rating Scale of Child’s Actual Behavior (TRS) and the average school grade for the previous semester. The Polish version of SPPC yielded good psychometric properties. The instrument’s factorial structure paralleled the structure of the original version. Reliability was high both in terms of internal consistency and test-retest results. Scale validity was confirmed in the correlational analysis. Boys scored higher than girls in the Physical Appearance and Global Self-Worth subscales but lower in the Behavioral Conduct subscale. Younger children scored higher than older children in the Scholastic Competence, Physical Appearance, and Global Self-Worth subscales. Judgments on children’s physical appearance were the best predictor of their global self-worth.  

Skala Postrzegania Siebie dla Dzieci (Self-Perception Profile for Children) jest narzędziem służącym do badania obrazu siebie. Celem artykułu było przedstawienie własności psychometrycznych skali uzyskanych w grupie polskich dzieci. W badaniu wzięło udział 432 uczniów szkół podstawowych i 14 wychowawców klas. Trafność narzędzia określano poprzez odniesienie wyników uzyskanych w Skali Postrzegania Siebie dla Dzieci do wyników w Skali Oceny Zachowania Dziecka przez Nauczyciela oraz do średniej ocen uczniów z ostatniego semestru. Analizy statystyczne wskazały na dobre własności psychometryczne narzędzia. Struktura czynnikowa skali okazała się podobna do tej, jaką zakładano w oryginalnej wersji. Rzetelność narzędzia, określana za pomocą wskaźników spójności wewnętrznej i korelacji z wynikiem badania retestowego, była wysoka. Chłopcy uzyskali wyższe wyniki niż dziewczęta w podskalach Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości, lecz niższe w podskali Kontroli Zachowania. Młodsze dzieci uzyskały wyższe wyniki niż starsze dzieci w podskalach Kompetencji Szkolnych, Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości. Ocena własnego wyglądu stanowiła najsilniejszy predyktor globalnego poczucia własnej wartości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64666   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Michał Gacek, Władysława Pilecka, Agnieszka Fusińska-Korpik

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 28, 2015

Number of object content hits:

879

Number of object content views in PDF format

1330

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66022

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information