Obiekt

Tytuł: The nestling – waiting for adulthood?

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

The nestling – waiting for adulthood?

Tytuł publikacji grupowej:

Polish Journal of Applied Psychology

Autor:

Bartosz, Bogna   Antczak, Iga   Lewandowska, Agata

Temat i słowa kluczowe:

cultural and social reasons   psychological reasons   adult children   parents of adult children   global problem   waiting for adulthood   explorative research   economic reasons  
problem globalny   rodzice dorosłych dzieci   przyczyny ekonomiczne   dorosłe dzieci   przyczyny psychologiczne   badania eksploracyjne   czekając na dorosłość   przyczyny kulturowe i społeczne

Opis:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  
Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstrakt:

Our article deals with the problem of ‘nestlings’ – young adults who postpone the moment of entering adulthood. A brief review of data and research results indicates that delays in undertaking developmental tasks typical of adulthood refer to a professional job, starting a family or a relationship, and gaining independence (not only financially). We discuss cultural, economic and psychological contexts of nestling, and attempt to answer the question whether waiting for adulthood is a global problem or a problem specific to only certain countries or just to Poland. It seems necessary to undertake research on this phenomenon. Nestling ought to be explored not only from the adult child’ perspective but from the parental perspective as well.  
Artykuł zajmuje się problemem “gniazdowników” - młodych dorosłych, którzy odraczają moment wejścia w dorosłość. Krótki przegląd danych i wyników badań wskazuje, że opóźnienia w podejmowaniu zadań rozwojowych typowych dla dorosłości odnoszą się do pracy zawodowej, założenie rodziny, budowania związków, uzyskania niezależności, a nie jedynie względów finansowych. Artykuł omawia kulturowy, ekonomiczny i psychologiczny kontekst gniazdowania oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy czekanie na dorosłość jest problemem globalnym, specyficznym dla niektórych krajów czy problemem dotyczącym tylko Polski. Niezbędne wydaje się podjęcie badań nad omawianym zjawiskiem. Gniazdowanie powinno być zbadane z punktu widzenia dorosłych dzieci oraz ich rodziców.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64665

Język:

eng

Jest częścią:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Ma odniesienie w:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Prawa dostępu:

Creative Commons, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

Licencja:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Bogna Bartosz, Agata Lewandowska, Iga Antczak

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 kwi 2021

Data dodania obiektu:

28 sie 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

156

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

175

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66021

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
The nestling – waiting for adulthood? 15 kwi 2021

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji