Object

Title: The nestling – waiting for adulthood?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The nestling – waiting for adulthood?

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Bartosz, Bogna   Antczak, Iga   Lewandowska, Agata

Subject and Keywords:

cultural and social reasons   psychological reasons   adult children   parents of adult children   global problem   waiting for adulthood   explorative research   economic reasons  
problem globalny   rodzice dorosłych dzieci   przyczyny ekonomiczne   dorosłe dzieci   przyczyny psychologiczne   badania eksploracyjne   czekając na dorosłość   przyczyny kulturowe i społeczne

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Our article deals with the problem of ‘nestlings’ – young adults who postpone the moment of entering adulthood. A brief review of data and research results indicates that delays in undertaking developmental tasks typical of adulthood refer to a professional job, starting a family or a relationship, and gaining independence (not only financially). We discuss cultural, economic and psychological contexts of nestling, and attempt to answer the question whether waiting for adulthood is a global problem or a problem specific to only certain countries or just to Poland. It seems necessary to undertake research on this phenomenon. Nestling ought to be explored not only from the adult child’ perspective but from the parental perspective as well.  

Artykuł zajmuje się problemem “gniazdowników” - młodych dorosłych, którzy odraczają moment wejścia w dorosłość. Krótki przegląd danych i wyników badań wskazuje, że opóźnienia w podejmowaniu zadań rozwojowych typowych dla dorosłości odnoszą się do pracy zawodowej, założenie rodziny, budowania związków, uzyskania niezależności, a nie jedynie względów finansowych. Artykuł omawia kulturowy, ekonomiczny i psychologiczny kontekst gniazdowania oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy czekanie na dorosłość jest problemem globalnym, specyficznym dla niektórych krajów czy problemem dotyczącym tylko Polski. Niezbędne wydaje się podjęcie badań nad omawianym zjawiskiem. Gniazdowanie powinno być zbadane z punktu widzenia dorosłych dzieci oraz ich rodziców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64665   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bogna Bartosz, Agata Lewandowska, Iga Antczak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 28, 2015

Number of object content hits:

235

Number of object content views in PDF format

259

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/66021

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
The nestling – waiting for adulthood? Sep 12, 2022

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information