Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Ogińska-Bulik, Nina

Subject and Keywords:

temperament   wzrost potraumatyczny   żałoba   prężność

Description:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Podjęte badania miały na celu ustalenie roli temperamentu i prężności psychicznej w potraumatycznym wzroście u osób, które doświadczyły śmierci bliskiej osoby. Analizie poddano wyniki badań 74 osób, które wypełniły następujące narzędzia badawcze: Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, Skalę do Pomiaru Prężności oraz Kwestionariusz Temperamentu - Formalną Charakterystykę Zachowania. Wiek badanych mieścił się w zakresie 21-74 lat (M=38.4; SD=15.5). Kobiety stanowiły 63.5% badanych. Najwięcej spośród badanych (37.8%) doświadczyło straty rodzica. Wśród analizowanych czterech obszarów wzrostu po traumie większe zmiany dotyczyły doceniania życia i relacji z innymi niż zmian w percepcji siebie i zmian w sferze duchowej. Uzyskane wyniki badań sugerują, że wzrost po traumie wynikający ze śmierci bliskiej osoby jest w większym stopniu zdeterminowany prężnością, definiowaną jako zdolność nabywana w wyniku radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami niż biologicznie uwarunkowanym temperamentem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Nina Ogińska-Bulik

Autor opisu:

TK