Obiekt

Tytuł: Coping with anxiety in patients undergoing hip replacement

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Coping with anxiety in patients undergoing hip replacement

Tytuł publikacji grupowej:

Polish Journal of Applied Psychology

Autor:

Kocur, Józef   Stecz, Patryk

Temat i słowa kluczowe:

temperament   coping behavior   osteoarthritis   anxiety   chronic disease  
choroba przewlekła   temperament   lęk   radzenie sobie z chorobą   koksartroza

Opis:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  
Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstrakt:

Our research aim was to answer whether temperament traits could predict the anxiety experienced by osteoarthritis patients before and after arthroplasty; we analyzed if coping styles moderated the relationship between temperament and perioperative anxiety, and examined the fluctuation of perceived stress and anxiety. In the longitudinal study (N=61, mean age 70.9) we measured temperament traits (EAS-A), coping styles (Brief-COPE) and changes of perceived anxiety (STAI) and stress (PSS-10), before and after arthroplasty. Anxiety and stress decreased significantly after the surgery. Temperament correlated with the anxiety state. Positive correlates were anger, negative affectivity, and fear while negative correlates included sociability and vigor. Regression analyses indicated the predictors of preoperative anxiety which included vigor and negative affectivity. The regression model for the variation of postsurgical anxiety indicated that negative affectivity explained the variance of this variable (R2=0.57). Moderation analyses confirmed that the temperament and anxiety relationship depended on: active coping, acceptance and planning. Vulnerable patients with temperamental emotionality and ineffective coping report heightened perioperative anxiety, while effective coping moderates the temperament and anxiety relationship.  
Celem było określenie, czy cechy temperamentu warunkują nasilenie lęku u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego przed i po endoprotezoplastyce, zweryfikowanie czy style copingu pośredniczą w ewentualnym związku uwarunkowań temperamentalnych z poziomem lęku oraz ocena fluktuacji lęku i stresu. W badaniu podłużnym (N=61, średnia wieku 70.9) dokonano pomiaru cech temperamentu (EAS-D), stylów radzenia ze stresem (Mini-COPE) oraz zmian w poziomie odczuwanego lęku (STAI) i stresu (PSS-10). Nasilenie lęku i odczuwanego stresu istotnie zmalały, cechy temperamentu korelowały z odczuwanym lękiem. Do dodatnich korelatów należały: złość, niezadowolenie i strach; towarzyskość i aktywność korelowały ujemnie. Metodą analizy regresji wyodrębniono predyktory lęku: aktywność i niezadowolenie. Niezadowolenie wyjaśniało znaczny procent wariancji odczuwanego lęku w czasie rehabilitacji (R2=0,57). Analiza moderacji wykazała, że aktywne radzenie, akceptacja i planowanie wpływały na związek związku temperamentu z lękiem. Cechy temperamentu mają umiarkowany wpływ na nasilenie lęku okołooperacyjnego, chociaż style zaradcze (planowanie, akceptacja, aktywne radzenie) łagodzą negatywny związek uwarunkowań temperamentalnych z odczuwanym lękiem w badanej grupie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64657

Język:

eng

Jest częścią:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Ma odniesienie w:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Prawa dostępu:

Creative Commons, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

Licencja:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Patryk Stecz, Józef Kocur

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 kwi 2021

Data dodania obiektu:

19 sie 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

170

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

232

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65962

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji