Object

Title: Psychometric Properties of the Sociopolitical Control Scale: A Preliminary Study on a Polish Sample

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Psychometric Properties of the Sociopolitical Control Scale: A Preliminary Study on a Polish Sample

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Kanafa-Chmielewska, Dorota

Subject and Keywords:

Cross-cultural assessment   Psychological empowerment   Sociopolitical control   Psychometric evaluation  
poczucie kontroli socjopolitycznej   porównanie międzykulturowe   empowerment psychologiczny   ewaluacja psychometryczna

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

The Sociopolitical Control Scale (SPCS) measures psychological empowerment at the intrapersonal level. It comprises two subscales – leadership competence (LC) and policy control (PC). Adapting SPCS to Polish cultural conditions required measuring the translation, checking comprehension of items and establishing reliability and validity. Reliability and convergent validity are sufficient enough for this measure to be used in psychological research. Confirmatory Factor Analysis lets us assume that SPCS is an appropriate measure, and the Polish scale factorial structure resembles the factorial structure of the original version. Since Poland is a socio-demographically homogeneous country, our research is significant for cross-cultural comparisons, despite a non-representative sample (n = 469). The Polish version of SPCS was developed to be used in research on the social involvement of a political, religious and humanitarian nature.  

Skala Kontroli Socjopolitycznej (SKSP) jest narzędziem służącym do pomiaru psychologicznego empowermentu na poziomie intrapersonalnym. Adaptacja SPCS do polskich warunków kulturowych wymagała przetłumaczenia narzędzia, badania spójności wersji polskiej i amerykańskiej oraz ustalenia trafności i rzetelności. Rzetelność oraz trafność zbieżna są wystarczające do stosowania SKSP w badaniach psychologicznych. Wyniki analizy czynnikowej pozwalają przyjąć, że skala jest narzędziem trafnym, a struktura czynnikowa polskiej wersji jest zbliżona do struktury czynnikowej wersji oryginalnej. Polska jest krajem socjodemograficznie homogenicznym, dlatego prezentowane badania mają znaczenie dla porównań międzykulturowych pomimo niereprezentatywnej próby (n = 469). Polską wersję SPCS stworzono w celu użycia jej w badaniach nad zaangażowaniem społecznym o charakterze politycznym, religijnym i humanitarnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64654   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dorota Kanafa-Chmielewska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 19, 2015

Number of object content hits:

191

Number of object content views in PDF format

282

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65959

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information