Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Kanafa-Chmielewska, Dorota

Subject and Keywords:

poczucie kontroli socjopolitycznej   porównanie międzykulturowe   empowerment psychologiczny   ewaluacja psychometryczna

Description:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Skala Kontroli Socjopolitycznej (SKSP) jest narzędziem służącym do pomiaru psychologicznego empowermentu na poziomie intrapersonalnym. Adaptacja SPCS do polskich warunków kulturowych wymagała przetłumaczenia narzędzia, badania spójności wersji polskiej i amerykańskiej oraz ustalenia trafności i rzetelności. Rzetelność oraz trafność zbieżna są wystarczające do stosowania SKSP w badaniach psychologicznych. Wyniki analizy czynnikowej pozwalają przyjąć, że skala jest narzędziem trafnym, a struktura czynnikowa polskiej wersji jest zbliżona do struktury czynnikowej wersji oryginalnej. Polska jest krajem socjodemograficznie homogenicznym, dlatego prezentowane badania mają znaczenie dla porównań międzykulturowych pomimo niereprezentatywnej próby (n = 469). Polską wersję SPCS stworzono w celu użycia jej w badaniach nad zaangażowaniem społecznym o charakterze politycznym, religijnym i humanitarnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Dorota Kanafa-Chmielewska

Autor opisu:

TK