Obiekt

Tytuł: Selected conditions for endometrial acceptance and preferred forms of psychological asistance

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Selected conditions for endometrial acceptance and preferred forms of psychological asistance

Tytuł publikacji grupowej:

Polish Journal of Applied Psychology

Autor:

Lewandowska, Bianka

Temat i słowa kluczowe:

endometriosis   acceptance of the disease   chronic illness   coping   body experience  
endometrioza   akceptacja choroby   chroniczna choroba   radzenie sobie z chorobą

Opis:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  
Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstrakt:

A study of 41 patients was conducted in order to provide an empirical basis for cooperation between a psychologist and a support group of patients with endometriosis. Our aim was to identify psychological variables which have a connection with the disease’s acceptance. The patients’ ages and duration of their illness were taken into account. We demonstrated that there is a positive relationship in accepting the illness through: perceived control and the ability to reduce pain, a declared ability to cope, a sense of harmony with one’s body, and disclosure of negative emotions - mostly anger and sadness. A significantly negative association was shown for: the disease’s duration, coping style with stress concentrating on the emotions, alienation from the body, and “catastrophizing”. Preference for the form of psychological support was also studied. Most preferred were: physician communication training, and individual consultations with a psychologist.  
W celu dostarczenia empirycznych podstaw dla programu współpracy psychologa z grupą wsparcia chorych z endometriozą przeprowadzono badanie z udziałem 41 pacjentek. Celem było zidentyfikowanie zmiennych psychologicznych wykazujących związek z poziomem akceptacji tej choroby. Uwzględniono wiek pacjentek i czas trwania choroby. Istotnie pozytywny związek z akceptacją choroby wykazano dla: postrzeganej kontroli i zdolności zmniejszania bólu, deklarowania zdolności do poradzenia sobie, ujawniania emocji negatywnych, w tym głównie gniewu i smutku oraz dla poczucia harmonii z własnym ciałem. Istotnie negatywny związek wykazano dla czasu trwania choroby, stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na emocjach, alienacji wobec ciała i katastrofizowania. Badano także preferencję form wsparcia psychologicznego. Najwyżej preferowanymi okazały się: trening komunikacji z lekarzem i konsultacje indywidualne z psychologiem.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Współtwórca:

Kuczyńska, Alicja. Ed.  
Kuczyńska, Alicja. Red.

Data wydania:

2014

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64639

Język:

eng

Jest częścią:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 1, 2014

Ma odniesienie w:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Prawa dostępu:

Creative Commons, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

Licencja:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

Copyright by Bianka Lewandowska

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 kwi 2021

Data dodania obiektu:

13 sie 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

135

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

155

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65895

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji