Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Lewandowska, Bianka

Subject and Keywords:

endometrioza   akceptacja choroby   chroniczna choroba   radzenie sobie z chorobą

Description:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

W celu dostarczenia empirycznych podstaw dla programu współpracy psychologa z grupą wsparcia chorych z endometriozą przeprowadzono badanie z udziałem 41 pacjentek. Celem było zidentyfikowanie zmiennych psychologicznych wykazujących związek z poziomem akceptacji tej choroby. Uwzględniono wiek pacjentek i czas trwania choroby. Istotnie pozytywny związek z akceptacją choroby wykazano dla: postrzeganej kontroli i zdolności zmniejszania bólu, deklarowania zdolności do poradzenia sobie, ujawniania emocji negatywnych, w tym głównie gniewu i smutku oraz dla poczucia harmonii z własnym ciałem. Istotnie negatywny związek wykazano dla czasu trwania choroby, stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na emocjach, alienacji wobec ciała i katastrofizowania. Badano także preferencję form wsparcia psychologicznego. Najwyżej preferowanymi okazały się: trening komunikacji z lekarzem i konsultacje indywidualne z psychologiem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 1, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bianka Lewandowska

Autor opisu:

TK