Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Arteterapia ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii na łamach wybranych czasopism dla bibliotekarzy („Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Biblioteka w Szkole”) w latach 2009 - 2011 - próba bibliografii adnotowanej

Creator:

Budzińska,Anna

Subject and Keywords:

biblioteki szkolne ; scenariusze zajęć ; czytelnik niepełnosprawny ; Biblioteka w Szkole ; Bibliotekarz ; arteterapia ; program zajęć ; biblioteki więzienne ; recenzje ; Poradnik Bibliotekarza ; biblioteki publiczne ; bibliografia adnotowana ; biblioterapia

Description:

Dokonano próby stworzenia bibliografii adnotowanej prac dotyczących artetrapii ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii zamieszczonych w ,,Poradniku Bibliotekarza’’, ,, Bibliotekarzu’’ oraz ,,Bibliotece w Szkole’’ w latach 2009-2011. Przeprowadzono analizę rodzajów prac zamieszczonych w w/w tytułach. Prace podzielono na dwie grupy. Do grupy pierwszej zaliczono artykuły dotyczące sposobów prowadzenia arteterapii ze szczególnym uwzględnieniem biblioterapii w bibliotekach różnych typów. W tej grupie znalazły się: scenariusze zajęć, artykuły poświęcone pracy z czytelnikiem o konkretnych potrzebach, (seniorzy, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności), relacje z konferencji i spotkań poświęconych arteterapii, artykuły o pracy konkretnych bibliotek oraz sylwetki biblioterapeutów. W grupie drugiej umieszczono recenzje pozycji poświęconych biblioterapii oraz książek, które przez swą treść stanowią bazę do zajęć biblioterapeutycznych. Przeanalizowano, jakie rodzaje prac pojawiły się w każdym z tytułów. Najbardziej wszechstronnie temat podejmuje ,,Poradnik Bibliotekarza’’. W tym tytule jest najwięcej, najbardziej różnorodnych prac poświęconych analizowanej tematyce. W ,,Bibliotece w Szkole’’, z uwagi na profil czasopisma, temat jest przedstawiony tylko pod kątem bibliotek szkolnych. Z tego względu, w tym czasopiśmie jest najwięcej scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych oraz programów edukacyjnych. W najmniejszym zakresie temat jest reprezentowany w ,,Bibliotekarzu’’. W analizowanym odcinku czasowym w tym periodyku ukazały się pojedyncze artykuły i recenzje na powyższy temat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

czasopisma online

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2391-971X

Language:

pol ; eng

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK