Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

System polityczny jako przedmiot badań politologii i nauki prawa konstytucyjnego

Alternative title:

Political systems as the subject of study for political science and the theory of constitutional law

Creator:

Antoszewski, Andrzej

Subject and Keywords:

systemy polityczne ; prawo konstytucyjne ; nauka prawa konstytucyjnego ; nauka o systemach politycznych

Description:

Streszcz. art. w jęz. ang. ; Tyt. zeszytu: Rozprawa o metodzie prawa i polityki = Discourse on the methods of law and politics

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Beta-Druk ; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski Koło Naukowe Ogólnej Teorii Ekonomii immienia Ludwiga von Misesa ; Uniwersytet Wrocławski Koło Doktryn Politycznych i Prawnych ; Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date:

2014

Date issued:

2007-

Resource Type:

czasopisma

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2080-332X ; ISBN 978-83-65158-01-7

Language:

pol

Rights Management:

© Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2014

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by KNDPiP, KNOTE, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr & Authors, Wrocław 2007

Autor opisu:

WR U/PAdjm