Obiekt

Tytuł: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym

Autor:

Budniak-Rogala, Aleksandra

Temat i słowa kluczowe:

arbitration   arbitration clause   arbitration agreement   procedural contract  
arbitraż   zapis na sąd polubowny   umowy arbitrażowe   umowy procesowe

Opis:

Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski   Stan na dzień 30.06.2013 r.

Abstrakt:

This paper aims to define the legal nature of the arbitration clause and consequently to identify the legal regime applicable to the institution in question. The arbitration agreement is usually attributed with substantive nature, procedural nature or mixed (substantive-procedural) nature; sometimes it is also viewed as a contract sui generis. Based on the research conducted a conclusion can be made that an arbitration clause does not have the properties of a procedural step or the properties of a substantive step; it is also impossible to call it a substantive law contract. Nevertheless, the arbitration agreement may be attributed with a substantive law nature. Consequently, to the extent not regulated directly by the Code of Civil Procedure it should be admissible to apply to the arbitration agreement, by analogy or mutatis mutandis, the provisions of the Civil Code relating to legal transactions or to contracts.  
Celem pracy było zajęcie stanowiska odnośnie charakteru prawnego zapisu na sąd polubowny, a w konsekwencji określenie reżimu prawnego mającego zastosowanie do przedmiotowej instytucji. Umowie arbitrażowej przypisuje się zasadniczo naturę materialnoprawną, procesową lub mieszaną (materialnoprocesową); niekiedy uznaje się ją również za umowę sui generis. Przeprowadzone badania doprowadziły do wniosku, że zapis na sąd polubowny nie wykazuje ani cech czynności procesowej, ani cech czynności materialnoprawnej; nie sposób również przyjąć, jakoby stanowił on umowę prawa materialnego. Niezależnie od tego umowie arbitrażowej można jednak przypisać charakter materialnoprawny. W konsekwencji w zakresie nieuregulowanym wprost przepisami Kodeksu postępowania cywilnego należy uznać za dopuszczalne stosowanie w odniesieniu do niej analogicznie czy też odpowiednio przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących czynności prawnych lub umów.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Błaszczak, Łukasz. Rec.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64668

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 57)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Aleksandra Budniak

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

26 maj 2021

Data dodania obiektu:

30 sie 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

8 106

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

12185

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/64231

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji