Obiekt

Tytuł: Realność czasu

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Opis:

Preprint 2 wyd. uzupełnionego i poprawionego

Abstrakt:

W książce tej podejmuję zagadnienie czasowości świata realnego. Głównym założeniem, wokół którego koncentrują się prowadzone rozważania, jest przekonanie o fundamentalności kategorii czasu w onto­logii, a tym samym - o jej obiektywnym i uniwersalnym charakterze. Ustosunkowuję się krytycznie do nierealistycznego (subiektywistycznego, antropomorficznego) rozumienia czasu, czyli m.in. do stano­wiska reprezentowanego - mutatis mutandis - przez Immanuela Kanta (i wielu „kantystów"), Johna McTaggarta czy współczesnych zwolenni­ków tzw. wszechświata blokowego. Podejmuję też próbę zarysowania re­alistycznej interpretacji czasowości, opartej na założeniach ogólnie rozu­mianej ontologii materialistycznej oraz respektującej postulat metodolo­giczny Ockhamowskiej brzytwy. Chciałbym tu rozpatrzyć zarówno fizykalne, jak i „świadomościowe" źródła konstytucji pojęcia czasu, rozważyć wza­jemne związki „momentów czasowych" oraz spróbować określić wagę poszczególnych czynników („subiektywnych" - fenomenologicznych i „obiektywnych" - fizykalnych) w formowaniu się zdroworozsądkowe­go i naukowego rozumienia czasu. Jeśli zaś chodzi o główne tezy filozofii czasu, do których skłaniam się w tej książce, to - po pierwsze - kategoria czasu jest przedstawiona w antysubstancjalistyczny sposób (czas nie jest jakąś „istnością" odrębną od przedmiotów materialnych), a - ujmując rzecz pozytywnie - przychylam się ku interpretacji relacjonistycznej. Po drugie, podejmuję próbę obrony stanowiska ontologicznego, głoszącego nieodwracalność zmian we wszechświecie (uznającego istnienie strzałki czasu). Przekonanie to wy­raża w zwięzłej formie motto książki: ignis mutat res. Po trzecie wreszcie, argumentuję na rzecz obiektywności tensów: podział dziedziny czasu na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ma obiektywne podstawy i nie po­winien być interpretowany w kategoriach czysto intencjonalnych oraz trak­towany wyłącznie jako „antropomorficzne zniekształcenie" adekwatnego obrazu transcendentnego świata. Wymienione wyżej tezy próbuję uzasad­niać ze stanowiska, które w filozofii określane jest jako przyczynowa (kauzalna) te­oria czasu.

Data wydania:

[2015]

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64240

Język:

pol

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Marek Łagosz

Autor opisu:

DS

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2015-04-01

Data dodania obiektu:

2015-03-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

2 575

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/64230

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Realność czasu 2015-04-01

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji