Object

Title: Silesian identity in the period of nation-states (1918-1945) ; Tożsamość śląska w okresie państw narodowych 1918-1945

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Silesian identity in the period of nation-states (1918-1945)  
Tożsamość śląska w okresie państw narodowych 1918-1945

Creator:

Linek, Bernard

Subject and Keywords:

gesamtschlesischer Raum  
magazines   Silesian regionalism   land of the Bohemian Crown

Abstract:

When addressing relations between the nation-state and the region, as well as national and regional identities, three categories of identities can be identified in the topoi: the land of the Bohemian Crown, Silesian regionalism and the Pan-Silesian approach. Within each nation-state there were some self-identified ‘true’ identities. These national identities attempted to subdue and engulf the regional identities which stemmed from modern Silesian patriotism, creating borderland identities. They took their final form at the turn of the 20th century and during its first decades. Three aspects are subjected to a detailed analysis: the concept of Silesia’s territory and Silesia’s ‘own’ borders, elements of ‘true’ Silesian identity, and the approach to outsiders. Thus, each ‘National Silesia’ had its own borders, different while overlapping. Their denizens could choose from many identities, similar in every ‘National Silesia’ in only the genetic and structural sense, since their essence was the exclusion of those foreign in the national sense. In the second part, these offers are elaborated in three areas: regional and national symbolism (basing on the naming structure adopted in Czechoslovakian Silesia), places of distinct identity in leading cultural institutions (The Upper Silesian National Museum in Bytom) and the implementation of Silesian regionalism within the Polish educational system.  

Po przedstawieniu relacji między państwem narodowym i regionem oraz tożsamościami narodowymi i regionalnymi, podjęty został opis trzech ofert tożsamościowych zawartych w toposach: ziemia korony czeskiej, regionalizm śląski i ogólnośląska przestrzeń. W poszczególnych państwach narodowych były one uznawane za tożsamości „prawdziwe”. Te tożsamości narodowe starały się podporządkować i wpisać w swoje ramy tożsamości regionalne, wyrastające z nowożytnego patriotyzmu śląskiego, tworząc tożsamości kresowe. Swój ostateczny kształt przybrały na przełomie XIX/XX w. i w pierwszych dekadach XX w. Bliżej analizowane są trzy aspekty: wyobrażenie o terytorium i granicach „własnego” Śląska, elementy „prawdziwej” tożsamości śląskiej i stosunek do obcych. Tym samym każdy „Śląsk narodowy” posiadał własne granice – różne, choć nakładające się. Ich mieszkańcy mieli do dyspozycji pełną ofertę tożsamościową, podobną dla każdego „Śląska narodowego”, ale tylko genetycznie i strukturalnie, gdyż jej sednem było wykluczenie „obcych” narodowo.W drugiej części dokonano egzemplifikacji tych ofert na trzech polach: symboliki regionalnej i narodowej (na podstawie preferowanych nazw regionu na Czechosłowackim Śląsku), miejsca poszczególnych tożsamości w wiodących instytucjach kulturalnych (Górnośląskie Muzeum Krajowe w Bytomiu) i implementacji regionalizmu śląskiego poprzez polską szkołę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Publishing House eBooki.com.pl  
Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Wiszewski, Przemysław. Red.   Czapliński, Marek. Red.   Greiner, Piotr. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64236   ISBN 978-83-927132-8-9

Language:

eng

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Mar 24, 2015

Number of object content hits:

536

Number of object content views in PDF format

681

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/64226

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information