Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Okres lat 1918-1945. Zagadnienia etniczne

Creator:

Strauchold, Grzegorz

Abstract:

Wiek XX na Śląsku był okresem jednym z najbardziej dramatycznym w jego historii. Przełom XIX i XX w. charakteryzował się Prusach (i w ogóle w Rzeszy Niemieckiej) formowaniem nowoczesnego narodu niemieckiego. W efekcie panujący na śląskim terenie naród niemiecki miał się stać najlepszym wzorcem dla wszelkiej zamieszkałej tam ludności innego – niż niemieckie – pochodzenia etnicznego. Przeobrażenia społeczne I wojny światowej spowodowały ostateczne ukształtowanie się narodu niemieckiego, ale też przyspieszyły proces formowania się szerszej, polskiej opcji narodowej na Górnym Śląsku. Zarazem niezmiennie na tym terenie utrzymywała się – trudna do precyzyjnego ustalenia – grupa Górnoślązaków o nienarodowym, a regionalnym poczuciu przynależności do danego terenu. Nie można też nie zauważyć funkcjonowania zwolenników narodowości śląskiej (tzw. ślązakowców). Podział Śląska (przede wszystkim Górnego) pomiędzy Niemcy a odrodzoną Polskę spowodował przeoranie świadomości wielu mieszkańców tej ziemi. Wielu Niemców znalazło się w nieakceptowanym przez nich państwie polskim. Wielu Górnoślązaków czuło się nieusatysfakcjonowanych, niedocenionych w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie II wojny światowej na Górnym Śląsku – dotychczas niemieckim, ale także i polskim, przyłączonym bezprawnie do Rzeszy w 1939 r. – nieprzerwanie trwała wytężona polityka germanizacyjna, ale i zarazem przyciągająca mieszkańców do ideałów narodowego socjalizmu. Niewątpliwie były elementy integrujące i dezintegrujące mieszkańców tej ziemi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czapliński, Marek. Red.   Greiner, Piotr. Rec.   Wiszewski, Przemysław. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-927132-8-9

Language:

eng

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK