Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social structure and social groups in the processes of integration and disintegration of Silesia as a region (1918-1945)

Creator:

Przerwa, Tomasz

Abstract:

Bilans wpływu czynników integrujących i dezintegrujących Śląsk w ujęciu społecznym w latach 1918–1945 nie wydaje się możliwy do całościowego przedstawienia, co tłumaczy mnogość wątków występujących w tym gwałtownym ćwierćwieczu i nakładanie się na siebie różnych kręgów tożsamościowych. Perspektywa regionalna występowała w badanym okresie we wszystkich grupach społecznych, one same nie były jednak – bodaj poza proletariackim Górnym Śląskiem – podstawowym jej nośnikiem. Grupy stojące niżej w hierarchii społecznej aktywne były przede wszystkim na gruncie lokalnym i w ten pośredni sposób wytwarzały więź regionalną. Szerzej pojmowali Śląsk bogatsi mieszkańcy miast i ośrodków przemysło-wych, których ogólna mobilność i wykształcenie pozwalała przekraczać lokalne zawężenie. Wielka własność i finansjera funkcjonowały jednocześnie na kilku poziomach, w tym na płaszczyźnie regionalnej. Stabilniejszym nośnikiem regionu było przy tym ziemiaństwo przy-wiązane do tradycji i ziemi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czapliński, Marek Red. ; Greiner, Piotr. Rec. ; Wiszewski, Przemysław. Red.

Date issued:

2014

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-927132-8-9

Language:

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK