Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czynniki integrujące i dezintegrujące gospodarkę Śląska w latach 1918–1945

Creator:

Urbaniak, Miron

Abstract:

Znalezienie czynników integrujących i dezintegrujących śląską gospodarkę w latach 1918–1945 jest trudne. Po podziale krainy na część czechosłowacką, niemiecką i polską czynniki te obserwujemy po 3 stronach granicy. Prowadzą one do gospodarczej samowystarczalności poszczególnych części Śląska, a w efekcie do rozbicia dawnych więzi gospodarczo-ekonomicznych w regionie. Autarkia okazała się niemożliwa jedynie w wypadku nielicznych dziedzin, jak np. energetyka czy komunikacja, ale i tutaj współpraca była symboliczna. Wiele czynników integracyjnych miało też wąski zasięg terytorialny, np. zaopatrzenie w wodę czy gaz na niemieckim Dolnym i Górnym Śląsku. Najwięcej sprzeczności widać właśnie na niemieckim Śląsku, gdzie kluczowym wewnętrznym czynnikiem dezintegracyjnym było istnienie 2 zindustrializowanych okręgów węglowych (Wałbrzysko-Noworudzki i Górnośląski Okręg Przemysłowy). Bodźce integracyjne i dezintegracyjne straciły na znaczeniu w czasie II wojny światowej, kiedy cały Śląsk znalazł się znowu pod administracją jednego państwa, a gospodarka została wprzęgnięta w tryby militarnej machiny III Rzeszy Niemieckiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl ; www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czapliński, Marek. Red. ; Greiner, Piotr. Rec. ; Wiszewski, Przemysław. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-927132-8-9

Language:

eng

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Authors and Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

TK