PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustrój samorządu terytorialnego : materiały dydaktyczne. Wydanie drugie, zaktualizowane i rozszerzone

Creator:

Lisowski, Piotr (1964- ) ; Ostapski, Adam ; Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

gmina ; województwo samorządowe ; nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego ; samorządowe jednostki organizacyjne ; związki jednostek samorządu terytorialnego ; jednostki samorządu terytorialnego ; samorząd terytorialny ; administracja publiczna ; decentralizacja ; jednostki pomocnicze gminy ; prawo administracyjne ; powiat ; prawo ustrojowe

Abstract:

Podręcznik jest wynikiem pracy zespołowej obecnych i byłych pracowników Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stanowi on nawiązanie do wcześniej wydawanych pozycji z zakresu ustroju jednostek samorządu terytorialnego. Poprzedzają go prace zbiorowe: Studia nad samorządem terytorialnym pod red. Adama Błasia, Kolonia Ltd 2001 oraz Powiat pod red. Jana Bocia, Kolonia Ltd 2000, które miały charakter rozważań doktrynalnych, podczas gdy wydawane od 2006 roku podręczniki akademickie przygotowywane przez zespół Autorów mają służyć przede wszystkim pomocą w prowadzeniu ćwiczeń, konwersatoriów i wykładów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Miemiec, Marcin. Rec.

Date:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-23-9

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (e-Podręczniki ; nr 2)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski

Autor opisu:

TK