Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Normy etyczne jako podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studentów i doktorantów

Creator:

Gołębiowski, Bartosz

Abstract:

Problematyka zarządzania szkołą wyższą w warunkach głębokich przeobrażeń systemu ekonomiczno-społeczno-politycznego, których liczne pozytywne i negatywne skutki wymagają stałej obserwacji i analizy, nie stała się – jak dotąd – przedmiotem odrębnych analiz teoretycznych. Niniejsza książka jest pierwszą próbą wyczerpującego omówienia tego zagadnienia. Intencją naszą jest pokazanie stanowisk i opinii na temat wybranych zagadnień z zakresu zarządzania szkołą wyższą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Blicharz, Jolanta. Red. ; Sus, Aleksandra Red. ; Chrisidu-Budnik, Agnieszka Red. ; Boć, Jan Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-19-2

Language:

pol ; ger ; eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 56) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Zarządzanie szkołą wyższą

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK