Object

Title: Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1970

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1970

Creator:

Wolak, Łukasz

Subject and Keywords:

emigracja polska   Polska Rzeczpospolita Ludowa   Niemcy   Urząd Bezpieczeństwa   1945-1970

Tags:

Velbert   KWMO   ZPU   RFN   UNHCR   ONZ   Hemmerling, Edmund   PRL   SB   MSW   Szwabowicz, Witold   Knothe, Jerzy   Sanicki, Leopold   Zawalicz-Mowiński, Janusz   Odrobny, Kazimierz

Description:

s. 142-152, bibliogr. w przypisach

Abstract:

Z badań przeprowadzonych w zasobie archiwalnym IPN wynika jednoznacznie, że Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech znajdowało się w orbicie zainteresowań struktur podległych MSW, głównie Departamentu I. Z analizy pierwszych wyników kwerendy archiwalnej związanej ze środowiskiem ZPU wynika, że zainteresowanie to koncentrowało się wokół konkretnych grup polskich uchodźców. Pierwsza grupa to członkowie ZPU, którzy mogli mieć kontakty z RWE w Monachium bądź z nim współpracowali. Druga to członkowie lub współ­pracownicy ZPU należący także do innych polskich organizacji na terenie RFN. Ostatnią grupę działaczy tworzyli członkowie ZPU związani z ośrodkami wywiadowczymi krajów kapitalistycznych bądź działający w czasie wojny w konspiracyjnych strukturach AK. Mimo że jest to nietrwały i bardzo plastyczny podział kierunku zainteresowań SB grupą uchodźców polskich w RFN, w zarysie określa czynniki determinujące zainteresowanie MSW. W tym miejscu warto jest zadać pytanie, czy przytoczona w niniejszej pracy baza archiwal- na może się w jakimś stopniu przyczynić do pogłębienia wiedzy na temat działalności ZPU. Wydaje się, że z badawczego punktu widzenia materiał zebrany podczas kwerendy archiwalnej jest zbyt znikomy, aby można było w pełni opisać tę organizację. Wykazuje on jednak pewien kierunek zainteresowania aparatu bezpieczeństwa, który mniej interesował się stricte samą or- ganizacją, a bardziej - skupionymi wokół niej działaczami. To właśnie środowiska, z których wywodzili się działacze ZPU, a także te, z którymi współpracowali, stały się w wypadku tej organizacji głównym celem obserwacji aparatu bezpieczeństwa. Niniejszy artykuł jest pewną próbą nie tylko uchwycenia dziejów organizacji uchodźców polskich w RFN, ale także spojrzenia na działaczy tego środowiska przez pryzmat dokumentów wytworzonych przez organa bezpieczeństwa PRL. Mimo ograniczonej na razie bazy źródłowej do badania tego zagadnienia kwerenda archiwalna daje nadzieję, że w niedługim czasie uda się zbudować pełniejszy obraz tej działalności. Wydaje się również, że w miarę postępujących badań nad inwigilacją polskich organizacji emigracyjnych przez aparat bezpieczeństwa PRL uda się bliżej poznać dzieje ZPU w Niemczech - ważnej z punktu widzenia struktur podległych MSW organizacji współpracującej ze środowiskami, którymi zainteresowany był wywiad PRL.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Instytut Pamięci Narodowej

Date created:

2014-10

Date issued:

2011

Detailed Type:

artykuł   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:60487

Bibliographic citation:

Działacze Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech w materiałach organów bezpieczeństwa PRL w latach 1945-1970 / Łukasz Wolak // W: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010 / Referaty pod red. Natalii Jarskiej i Tomasza Kozłowskiego ; Wstęp Łukasz Kamiński. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011. - S. 142-152. - Bibliogr.

Source:

Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2010 / Referaty pod red. Natalii Jarskiej i Tomasza Kozłowskiego ; Wstęp Łukasz Kamiński. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2011

Language:

pol

Relation:

ISBN 978-83-7629-275-5

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Łukasz Wolak

Autor opisu:

EdK

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2021

In our library since:

Oct 29, 2014

Number of object content hits:

427

Number of object content views in PDF format

537

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/60641

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information