Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prostytucja i pornografia dziecięca

Creator:

Koba, Laura

Subject and Keywords:

ochrona środowiska ; prawa człowieka ; politologia ; demokracja ; bezpieczeństwo ; patologie ; pomoc humanitarna ; terroryzm międzynarodowy ; organizacje międzynarodowe ; migracje

Description:

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, jest efektem projektu badawczego „Obszary aktywności wspólczesnych organizacji międzynarodowych”, realizowanego w 2013 r. przez pracowników Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Zachodniego, Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Semper Avanti oraz Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada.

Abstract:

One of the disturbing phenomena of early twenty-first century is the increasing number of victims of trafficking for forced prostitution and forced labor. As shown by numerous reports of one of the disturbing trend is the continuous increase in the trafficking of children. Most of the minors come from Africa, the Middle East and South Asia and the Pacific region. In Europe, this problem arises primarily in the former socialist countries. Despite the many activities undertaken by international organizations and NGO fails to stop this practice. Organised crime groups exploit situations of poverty, inferior status of girls and women, ease of bribing or intimidation of officials, the lack of effectiveness of law enforcement. The enormous profits of the human trafficking crime groups will mobilize further action. Only education on human rights in societies, the fight against social exclusion, women's equality with men, and joint efforts can prevent trafficking in human beings, especially children.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

OTO Agencja Reklamowa

Contributor:

Lisowska, Alicja Red. ; Florczak, Agnieszka Red. ; Stadtmüller, Elżbieta Rec.

Date issued:

2014

Resource Type:

praca zbiorowa

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-927859-8-9

Language:

pol

Is version of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Pacześniak, Monika Klimowicz & Autorzy

Autor opisu:

M.S.