PLMET:

click here to follow the link

Title:

Partnerstwo Wschodnie w 2013 roku : pokryzysowy "setback" czy szansa na przełom?

Creator:

Sus, Monika

Subject and Keywords:

Partnerstwo Wschodnie ; szczyt w Wilnie ; kryzys w Unii Europejskiej

Description:

25 s. ; Bibliogr. s. 19-24 ; Streszcz. w jęz. pol. ; Niniejsza analiza powstała na podstawie referatu wygłoszonego na seminarium eksperckim zorganizowanym przez Centrum Europejskie Natolin 23 października 2013 roku.

Abstract:

Celem niniejszej analizy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile stan Partnerstwa Wschodniego po szczycie w Wilnie może być przejawem pokryzysowego setback i czy istnieją przesłanki ku temu, aby perturbacje związane z odmową podpisania umowy stowarzyszeniowej przez Kijów mogły stać się katalizatorem dla zdynamizowania przyszłych relacji Unii ze Wschodem. Podstawą do przeprowadzenia takiej analizy będzie zbadanie, w jaki sposób wskazywane przez ekspertów skutki kryzysu dla europejskiej polityki zagranicznej faktycznie wpłynęły na rozwój wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). Artykuł zakończą rozważania dotyczące szans na przełom we wschodnim wymiarze polityki sąsiedztwa w kontekście wydarzeń na szczycie w Wilnie.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Centrum Europejskie Natolin

Date created:

2014-10

Date issued:

2014

Resource Type:

dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Bibliographic citation:

Partnerstwo Wschodnie w 2013 roku : pokryzysowy "setback" czy szansa na przełom? [Dokument elektroniczny] / Monika Sus. - Warszawa : Centrum Europejskie Natolin, 2014. - 25 s. - Bibliogr. s. 19-24. - Streszcz. w jęz. pol.- (Analiza natolińska ; 13 (72) 2013) [dostęp] http://www.natolin.edu.pl/pdf/analizy/Natolin_Analiza_13_2013.pdf. ; link zweryfikowano 8.10.2014

Language:

pol

Relation:

(Analiza natolińska ; 13 (72) 2013)

Has version:

click here to follow the link

Access rights:

Creative Commons ; Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska CC BY-SA 3.0 PL

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Sus, Monika

Autor opisu:

EdK