Object

Title: International initiatives for the benefit of senior citizens

PLMET:

click here to follow the link

Title:

International initiatives for the benefit of senior citizens

Creator:

Wejner, Sabina

Subject and Keywords:

population ageing   quality of life   international organizations  
proces starzenia   jakość życia   organizacje międzynarodowe

Abstract:

Population projections clearly indicate that issues concerning population ageing are increasing and pose a serious, continuous, demographic problem for individual states as well as Europe and the world. It should be noted that Western European countries have vast experience in the field of the problems in question, due to the fact that issues of population ageing had occurred much earlier there than they did in Poland. A high ratio of people of retirement age contributes to the fact that the expression “Old Continent” takes on a new meaning. In the face of the population ageing process, numerous entities which protect the interests of the elderly play an important role. They focus primarily on protecting the rights and preventing the marginalization of senior citizens in various spheres of social life. Furthermore, local groups promoting the well-being of the elderly operate in most countries. It is worth noting that the older generation can bring many benefits to intergenerational relationships through their knowledge and rich life experience. This manifests itself primarily in civic activity and social roles taken on and performed by senior citizens.  

Prognozy demograficzne wskazują jednoznacznie, iż zagadnienia z zakresu starzenia się ludności wykazują tendencje wzrostowe i uchodzą za poważny, postępujący problem demograficzny zarówno w skali światowej, europejskiej, jak i poszczególnych państw. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kraje Europy Zachodniej posiadają ogromne doświadczenie w sferze omawianej problematyki ze względu na to, że kwestie starzenia się ich społeczeństw wystąpiły znacznie wcześniej aniżeli w Polsce. Wysokie wskaźniki populacji osób w wieku poprodukcyjnym przyczyniają się do tego, że wyrażenie „Stary Kontynent” nabiera nowego znaczenia. W obliczu procesu starzenia się ludności istotne znaczenie mają licznie funkcjonujące podmioty działające w obronie interesów ludzi starszych wiekiem. Ich działalność sprowadza się przede wszystkim do zadań związanych z ochroną praw oraz zapobieganiu marginalizacji seniorów w różnych sferach życia społecznego. Dodatkowo w większości poszczególnych państw funkcjonują lokalne ugrupowania działające na rzecz osób w trzeciej tercji życia. Warto podkreślić, iż pokolenie trzeciej generacji może wnieść wiele korzyści w relacjach międzypokoleniowych poprzez wiedzę oraz nabywane przez całe życie bogate doświadczenie. Przejawia się to przede wszystkim w wykazywanej aktywności obywatelskiej a także wśród pełnionych przez seniorów ról społecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link  
Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski   click here to follow the link

Contributor:

Grotowska, Stella. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.   Taranowicz, Iwona. Red.   Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:58909   ISBN 978-83-63322-24-3

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.187-192

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Sabina Wejner

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Apr 6, 2023

In our library since:

Sep 30, 2014

Number of object content hits:

303

Number of object content views in PDF format

362

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/59019

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information